SAFETY TREBIŠOV

Národné centrum práva duševného vlastníctva, n.o. v spolupráci s mestom Trebišov pripravili mobilnú aplikáciu SAFETY TREBIŠOV na hlásenie nebezpečenstva v meste. Cieľom je skvalitniť a zároveň zjednodušiť komunikáciu medzi obyvateľmi a mestom a zároveň zvýšiť pocit bezpečia.

Získajte na Google PlayZískajte na App Store

Safety Trebišov

Po stiahnutí, inštalácií a registrácií budú môcť užívatelia oznamovať ohrozenie s udaním presného miesta na mape. K oznámeniu je možné priradiť popis alebo fotografiu. Aplikácia sama určí, komu má smerovať podnet, či už príslušníkom Polície alebo iným inštitúciám, ako napr. Technické služby mesta Trebišov. Ostatní užívatelia prostredníctvom aplikácie okamžite vidia nahlásený problém s lokalitou.

Oznámenia sú v aplikácií kategorizované do troch hlavných kategórií: doprava, infraštruktúra a polícia. V kategórií doprava sú podkategórie: poškodená dopravná značka, výtlk na komunikácií, nefunkčná svetelná signalizácia a iné. V kategórií infraštruktúra sú podkategórie: nefunkčné verejné osvetlenie, poškodený majetok mesta a iné. V kategórií polícia sú podkategórie dopravná nehoda, nesprávne parkovanie, ohrozenie života a zdravia, túlavé domáce zvieratá, vandalizmus a iné.

Ďalšou funkciou je možnosť teritoriálnej ochrany druhého užívateľa, napríklad rodičia nastavia bezpečnostnú zónu pohybu ich dieťaťa. Akonáhle ju dieťa prekročí, rodič bude upozornený.

Safety Trebišov

Po stiahnutí, inštalácií a registrácií budú môcť užívatelia oznamovať ohrozenie s udaním presného miesta na mape. K oznámeniu je možné priradiť popis alebo fotografiu. Aplikácia sama určí, komu má smerovať podnet, či už príslušníkom Polície alebo iným inštitúciám, ako napr. Technické služby mesta Trebišov. Ostatní užívatelia prostredníctvom aplikácie okamžite vidia nahlásený problém s lokalitou.

Oznámenia sú v aplikácií kategorizované do troch hlavných kategórií: doprava, infraštruktúra a polícia. V kategórií doprava sú podkategórie: poškodená dopravná značka, výtlk na komunikácií, nefunkčná svetelná signalizácia a iné. V kategórií infraštruktúra sú podkategórie: nefunkčné verejné osvetlenie, poškodený majetok mesta a iné. V kategórií polícia sú podkategórie dopravná nehoda, nesprávne parkovanie, ohrozenie života a zdravia, túlavé domáce zvieratá, vandalizmus a iné.

Ďalšou funkciou je možnosť teritoriálnej ochrany druhého užívateľa, napríklad rodičia nastavia bezpečnostnú zónu pohybu ich dieťaťa. Akonáhle ju dieťa prekročí, rodič bude upozornený.

V aplikácií sa nachádza zoznam dôležitých telefónnych čísel, na ktoré sa dá operatívne zavolať.

Mesto má k dispozícií možnosť posielať užívateľom aplikácie správy o blížiacej sa hrozbe, napríklad upozorňovať ich na dopravné obmedzenia alebo blížiacu sa živelnú pohromu.

Stiahnuť aplikáciu

Aplikácia pre mobilné telefóny s operačným systémom Android alebo iOS je možné voľne stiahnuť cez Google Play a App Store.

Získajte na Google PlayZískajte na App Store

Kontaktuje nás

info@safetytrebisov.sk